Sách hay: Tay buông ráng hồng

Cái Thương và cái Hiểu đã làm cho bạn có hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống. Cái ích kỷ, cái ghét, cái giận và cái ngu đã làm cho bạn đau khổ và mất bình an trong cuộc sống hàng ngày. Vậy, bạn đi tìm Hạnh phúc là bạn đi tìm cái Thương và cái Hiểu, vì Thương và Hiểu là cái nền của Hạnh phúc và của sự an toàn trong cuộc sống.

HT Thích Thái Hoà – Tay Buông Ráng Hồng

Hạnh phúc? Khổ đau? Tình yêu? Rèn luyện tinh thần? Hy vọng các bạn đọc được nhiều đề nghị và cách suy nghĩ mang tính khai sáng từ cuốn sách Tay Buông Ráng Hồng của HT Thích Thái Hoà mà tôi ghi chú lại ở đây.

Leave a Reply