The first blog post

01

Tôi mới mua tên miền này, viethungnguyen.com, vài ngày trước đó. Tuy nhiên, tôi chưa kịp có thời gian làm gì thêm. Có lẽ tôi đã quá bận rộn với công việc, với học hành và gia đình. Thật là kỳ cục, nhưng bạn có thể thấy là một cách tự nhiên, hai chữ “gia đình” lại thường đi sau cuối trong danh sách những việc chúng ta bận rộn. Rất kỳ cục, đúng không? Nhưng nó nghe có vẻ tự nhiên đối với mọi người khi sống cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cẩn thận!

À, quay trở lại vụ trang web viethungnguyen.com… Ngày hôm qua có vẻ là một ngày tốt, một ngày mà tôi có cảm hứng. Trong lúc đang phải ở trong lớp học MBA và lắng nghe bài giảng, tôi hì hụi tranh thủ tạo trang web cá nhân này cho tôi. Cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ là một sự khởi đầu. Cảm ơn sự phát triển của công nghệ và cộng đồng phần mềm mã nguồn mở! Chi phí để mua tên miền và tạo cho bạn một trang web cá nhân rất rẻ. Rẻ, nhưng vẫn trông được mắt, chất lượng. Thật là một nghịch lý hợp lý và may mắn.

Vâng, hôm qua có vẻ là một ngày tốt đẹp của tôi. Tôi đã tìm thấy một mẫu thiết kế miễn phí, và đẹp với hình ảnh của một anh chàng trượt tuyết rất hứng khởi. Tôi không biết trượt tuyết. Nhưng tôi chắc chắn rằng một anh chàng đang “thăng hoa” trên không như vậy chắc hẳn rất hạnh phúc, rất tự hào, rất thoả mãn. Mọi người chúng ta đều chỉ mong muốn những điều như vậy, đúng không? Cảm nhận của hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được. Tôi đang trên hành trình theo đuổi hạnh phúc cho cá nhân mình. Và tôi ước rằng tôi có thể “thăng hoa” như anh chàng trong hình, trong mỗi và mọi ngày (có lẽ là quá tham, nhưng điều đó không nên trở thành vấn đề). Trưởng thành hơn mỗi ngày chính là cam kết của tôi để có thể thăng hoa và thoả mãn trong cuộc sống của chính tôi.

Thông qua trang web này, tôi mong muốn chia sẻ mỗi một phút giây hạnh phúc mà tôi có, mọi điều tốt đẹp mà tôi biết. Và tôi hy vọng điều đó có thể truyền cảm hứng và động lực đến bất cứ ai biết đến và đọc các bài viết tôi chia sẻ trên trang web này.

Vâng, ngày hôm qua là một ngày tốt của tôi. Và tôi muốn chia sẻ giây phút đó đến với bạn!

[English version]

I’ve got this domain name (viethungnguyen.com) several days ago. However, I haven’t done anything with it. Probably, I was too busy at work and in the class and at home. Weird, but it sounds like work comes as my first priority, then class and then home. This means family is the last thing on the list. Weird ya know! But does sound natural to everyone!

Ah yes, going back to this web site… Yesterday (Sat, 3/7/2009) seemed like a good and motivating day for me. While I was in the class, listening to the professor and at the same time trying to set up the web site. It’s nothing much like a complicated thing to do. Rather than that, it is just a start for my own web site. Thanks to technology and open source communities nowadays. It’s dirt cheap to buy a domain. It’s almost free to host the site. It’s free with Joomla to set up your CMS. It’s totally free to have this web site template. How does that sound? Free and easy, yet quite high quality, right?

Yes, yesterday seemed like a good day for me. I found a good template with that skiing guy. I don’t know how to ski. But I’m sure one thing that the guy up in the sky like that would be happy, be proud, be fulfilled. Everyone wants just that, right? The sense of happiness. However, not that everyone can have that. I’m in the journey to pursue my happiness. And I wish to be up in the sky like that guy, each and everyday (probably too demanding:-), but that should not be a problem). Everyday is higher is my commitment for being thrived and fulfilled with my life.

Through this web site, I would want to share each of my happy moments or any good stuffs that I happen to know. And would hope it can motivate whoever reach this web site.

Yes, yesterday was my good day. And I wanted to share that moment with you!

Image credit: http://demo.gelono.com/templates/siteground-j15-25/images/container_bg.jpg

Leave a Reply